Regulamin serwisu szachydladzieci.pl

Istotne przepisy:
1. regulamin określa zasady i warunki używania strony szachydladzieci.pl,
2. żeby korzystać ze strony, obowiązkowa jest nieodpłatna rejestracja,
3. rejestracja wskazuje na przestrzeganie reguł statutu.

Wyłączenie winy właściciela serwisu:
– serwis szachydladzieci.pl ma styl informacyjny, dodawane w nim teksty nie przedstawiają zaleceń lub dyrektyw postępowania w danych kwestiach,
– właściciel witryny nie odpowiada za treść tekstów, ani za dowolne szkody występujące w rezultacie podporządkowania się treści artykułu,
– w artykułach pokazywane są refleksje autorów, nie właściciela bloga,
– właściciel witryny nie odpowiada za zawartość komentarzy umieszczanych pod publikacjami przez internautów.

Strona nie godzi się na przywłaszczanie i przedruk tekstów dodawanych na szachydladzieci.pl. Wiąże się to z art. 116 „Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne” z dnia 4 lutego 1994 r. Pogwałcenie tej reguły związane jest z zawiadomieniem policji

Pełną odpowiedzialność prawną za treść na witrynie ponosi jedynie użytkownik.

Publikacja treści:
1. treść powinna zawierać najmniej 2500 znaków bez odstępów,
2. dodawane są jedynie prawidłowe gramatycznie publikacje, treści z uchybieniami gramatycznymi i ortograficznymi są wykluczane,
3. każda treść powinna posiadać dołączoną grafikę w harmonii z tematem artykułu. Dodany obrazek powinien być zgodny z Ustawą o prawach autorskich,
4. treść artykułu powinna być unikalna i nie może być publikowana na pozostałych blogach, zarówno przed, jak i po publikacji na szachydladzieci.pl,
5. autor tekstu powiadamia, że przemyślenia przedstawione w felietonie składają się na jego indywidualne przekonania. Właściciel strony nie odpowiada za treść tekstów i za ewentualne szkody powstałe w wyniku zasugerowania się artykułem,
6. publikacje oraz adresy w linkach nie powinny posiadać niedozwolonej z polskimi przepisami treści, obejmuje to także treści dla pełnoletnich,
7. publikowane artykuły winny być interesujące i o charakterze poglądowym. Teksty opublikowane na stronie szachydladzieci.pl muszą być czytelne dla wszystkich internautów,
8. artykuł może zawierać maksymalnie jeden link w akapicie w formie URL lub brand.
9. autor podaje do wiadomości, że ma do niej absolutne prawa autorskie,
10. Administrator strony szachydladzieci.pl może odmówić opublikowania artykułu bez podawania powodu. Poza tym nie będą umieszczane treści, które nie wykonują zasad podanych w statucie.

(Visited 94 times, 1 visits today)